Over ons, hoe het allemaal begon en plan van aanpak


 

Hoe het allemaal begon,

 

Als kind groeide ik op bij mijn ouders in Ysselsteyn. Een klein dorpje in Noord-Limburg.

De wereld van champignons werd mij met de paplepel ingegoten.

In 1999 besloot ik om zelfstandig verder te gaan. Toen nog onbewust besloot ik daar om een changemaker te zijn. Mijn doel destijds was niet de korte termijn winstbejag, maar een vernieuwd teeltconcept wat de kwaliteit met  sprongen deed stijgen, het rendement deed verbeteren en gebruik van pesticiden terugbracht naar nihil.
Champignons met meer droge stof, langere houdbaarheid van 10 dagen, meer bite en smaak en een schone en gezonde teelt.
Het gevoel een bijdrage te willen leveren aan een betere wereld.
Het was een ware evolutie in de wereld van champignons.

Al tijdens het succes van deze onderneming had ik een sterk onderbuikgevoel dat er nog iets moest veranderen om een betere wereld te realiseren. Ik dacht daar een bijdrage in te kunnen en willen leveren. Ik besloot mijn toenmalige kwekerij te verkopen. Dat is één van de beste keuzes geweest die ik in mijn leven heb gemaakt.

Vier jaren van intensieve studie volgde.
In 2012 was ik er klaar voor en startte  LETSGROWIT.
Met dit bedrijf begeleidt ik telers in het produceren volgens een teeltmethodiek waarmee de onderscheidende kwaliteit champignons blijft gewaarborgd.

Ofschoon de resultaten van de telers aanzienlijk verbeterde en ik er trots mee ben deze kennis ook te kunnen overdragen en te laten renderen, zag ik de druk in de branche door politieke, economische, milieutechnische en ethische redenen toenemen.

Daarom besloot in 2017 een 2 jaar durende International MBA studie te volgen.

Tijdens deze studie heb ik een grootschalig professioneel onderzoek verricht naar de mogelijkheden om uit het oude systeem te kunnen stappen wat schade aanricht aan onze omgeving.

En tegelijk een nieuwe context gerealiseerd waarin kan worden voldaan aan de eisen die onze gezamenlijke economie, maatschappij en burger wenst.

De resultaten uit het onderzoek zijn verbluffend en overdonderen mij nog steeds.
Maar ik ben er klaar voor.

In 2019 is LETSGROWIT een nieuwe sociale onderneming geworden en levenslustiger dan ooit op weg een schitterende groene revolutie te realiseren.


Plan van aanpak
Het probleem

Door overproductie, concurrentie en niet natuurlijk evenwichtige landbouw en zakelijk economische gebruiken, verarmen lokaal en wereldwijd voedselkwaliteit, landbouwgronden en natuurgebieden.

Producten gaan de weg van producent naar handel en vervolgens naar retailers en als laatste de consument. Het product verliest in deze stroom zijn werkelijke waarde. Economische motieven zijn de sturende en alles bepalende factor. Soms met goed resultaat en soms verwoestend.

De werkelijke waarden van landbouwproducten komen nauwelijks meer bij de consument terecht.

We krijgen te maken met voedseltekorten. De wereldbevolking groeit in de komende 45 jaar naar schatting met 50% ten opzichte van de huidige bevolking naar ongeveer 9 miljard mensen. Er moeten meer gewassen worden geteeld. De grond wordt uitgeput. Prijsverhoudingen liggen niet in balans en leiden tot economische overlevingsmechanismen die meer vragen van onszelf, onze omgeving en hulpbronnen als wat we feitelijk kunnen bieden.

Wij, onze kinderen en hun kinderen, dieren en natuur betalen hiervoor een onacceptabele prijs.

Het natuurlijke evenwicht raakt ernstig verstoord. Overproductie, onevenredig veel gebruik van bouwmaterialen, uitputting en vergiftiging van landbouwgronden, armoede, faillissementen, eenzaamheid, migratie en klimaatverandering zijn het gevolg.

De oplossing is eenvoudig…

 

De oplossing

Jos van Wijlick heeft een unieke teeltmethode voor de teelt van champignons ontwikkeld en in de praktijk gerealiseerd. Deze teeltmethode sluit aan op natuurlijk evenwicht en leid tot beter economisch resultaat ten opzichte van gangbare teeltmethoden.

Daarnaast draagt deze werkwijze er toe bij dat het gebruik van pesticiden in de teelt tot nihil kan worden teruggebracht!!

Aansluiten op natuurlijk evenwicht, hogere opbrengsten, overbodig zijn van pesticiden!!! Dat klinkt interessant! Meer efficiëntie uit de bestaande bedrijven halen in plaats van meer bedrijven bouwen die niet efficiënt worden benut!

Daarnaast worden de bedrijven waar de Van Wijlick ® methode wordt toegepast begeleid op bedrijfskundig gebied. Wij tonen de buitenwereld op transparante wijze hoe de organisatie en mensen geleid worden, op welke wijze er wordt geteeld, en wat de meerwaarde van het eindproduct is. Wij tonen aan hoe professionaliteit in verbinding staat met natuurlijk evenwicht. Hierdoor leveren wij een voorbeeldbijdrage voor bedrijven in de nationale en internationale champignon business, met als doel:

een natuurlijk evenwichtige wereld voor mens, dier en natuur.


Dagverse en transparante topkwaliteit:

Het implementeren van een nieuw basisperspectief van waaruit bedrijfsvoering word aangestuurd. Dat is wat wij doen.

Het resultaat: LETSGROWIT champignons bieden een natuurlijk evenwichtige, transparante en dagverse topkwaliteit met meer droge stof, langere houdbaarheid, meer bite en de meeste mensen vinden ook meer smaak.

Help een handje mee!

Wilt u zich ook inzetten voor het laten groeien van een groene wereld met meer harmonie voor uzelf en anderen om u heen?

Wij maken natuurlijk evenwichtige bedrijfsvoering transparant en u als consument bepaald of dit past in een groene harmonieuze wereld.

Help een handje mee en eet LETSGROWIT champignons. En u levert samen met ons een bijdrage aan een groene wereld.

 

Toekomstplan

LETSGROWIT is gestart in Nederland en om precies te zijn in Gemeente Venray.
Wereldwijd worden er in ruim 50 landen champignons geteeld.

Onze doelstelling is om in 50 landen wereldwijd het LETSGROWIT systeem te implementeren zodat er een zo groot mogelijk effect wordt gerealiseerd omtrent harmonie tussen mens, natuur en economie. Maar om dat te kunnen beginnen we klein in Venray.

Hard werken aan een vruchtbare, groene en gezonde wereld voor ons allemaal. Dat is waar ons hart sneller van gaat kloppen.

Masterplan

Onze gedachten reiken verder dan champignons.

Wij geloven en zien mogelijkheden om ander soorten teelten en bedrijfsvoeringen van diverse groenten te kunnen vernieuwen naar een gefundeerd natuurlijk evenwichtig systeem.

Wij hebben de intentie om wereldwijd een natuurlijk evenwichtige Carbon-Foodprint voor AGF producten uit te rollen.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Op deze pagina stel je jezelf en je bedrijf voor. Vertel over de geschiedenis van het bedrijf en maak duidelijk wat jullie zo bijzonder maakt. Wat onderscheidt je van de concurrentie?

 

 

 

 

Vertel ook over de geleverde diensten en de kwalificaties en ervaring van medewerkers.

 

 

Heeft je bedrijf bijzondere ervaringen opgedaan, zoals opvallende projecten of opdrachten voor bijzondere klanten? Dan kun je dat hier uiteraard vermelden.

 

 

 

Tot slot kun je alle medewerkers hier voorstellen, met een foto en een kort profiel.